manager_logo_lletra Prova'l Uneix-te
Entrar amb Facebook

error en la descarrega de les dades de l'usuari


Pedro

error  • Solidesa total: 0 Punts
  • Solidesa ofensiva: 0 Punts
  • Solidesa defensiva: 0 Punts

Clans favorits

    Pots visitar altres clans i triar-los com a favorits.

Usuaris favorits

    Pots visitar altres usuaris i triar-los com a favorits.
error en la descarrega poblaterror en la descarrega edifici num maxerror en la descarrega edifici level max

Poblat

Ajuntament

Ajuntament=e
Ajuntament

Especials

Recursos

Defensius

Ofensius

Herois

Murs

Trampeserror en la descarrega dels edificis de creaci de tropeserror en la descarrega del nivell del laboratorierror en la descarrega de tropes

Tropes

Tropes regulars

Tropes obscures

Màquines de Setge

Encanteris

Encanteris obscurs